Helse, miljø og sikkerhet

Din trygghet er vårt ansvar. Vi legger til rette våre kurs og turer slik at din trygghet er ivaretatt. Selv må du sørge for å være frisk og uthvilt, og utstyrt med nødvendige klær og utstyr som er tilpasset vær-, vind-, og temperaturforhold. Det er ditt ansvar å formidle til oss om du har forhold knyttet til helse eller annet som kan påvirke deg når du padler. Eksempler kan være vannskrekk, epilepsi, diabetes, etc.

Sikker padling er vårt fokus.

Selv om sola skinner og lufta er varm, kan sjøvannet være farlig kaldt. De fleste ulykker som skjer i forbindelse med padling skyldes ikke drukning, men nedkjøling. Kle deg alltid etter temperaturen i vannet og ikke i lufta.

Minstekravet i Norge for å holde kurs er at man er utdannet Aktivitetsleder i Norges Padleforbund. Instruktørene i Neptun Kajakk har i tillegg gått videre på NPF kursstigen, og har også gjennomført en rekke relevante kurs og workshops i inn- og utland, herunder kursene til British Canoe Union.

Riktig kompetanse, ferdigheter og erfaring er viktige verktøy. På alle våre kurs blir det øvet og terpet på ulike redningsteknikker, og det fort litt velting og bading med masse lek og moro! Vi tror at når kursdeltakerne er trygge, så har de det gøy. Når de har det gøy så ligger forholdene til rette for mest mulig læring.

Neptun Kajakk sin HMS og Læringssirkel

Neptun Kajakk sin HMS og Læringssirkel

Vi i Neptun Kajakk arbeider kontinuerlig med våre HMS-rutiner. Vårt arbeide er dokumentert i vårt eget HMS-system. Er du på kurs må du gjerne spørre en av våre instruktører om å få se HMS-vurderingen for det aktuelle kurset.